Vår historia och vår affärsidé

Fleka Produkter AB är sedan 2022 en del av Myresjö Plastteknik som tillverkar produkter i glasfiberarmerad plats.

Kunderna är många och finns inom offentlig sektor och företag. Vi säljer både direkt till kund och utför tillverkning på uppdrag. Våra volymmässigt största produkter är gatusandlådor och förvaringslådor.

 

Affärsidé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fleka Produkters affärsidé är att tillverka produkter i glasfiberarmerad plast genom skickligt hantverk och arbete som visar viss miljöhänsyn. Flexibilitet och leveranssäkerhet är två ledord för oss. Vi säljer både direkt till kund och verkar som underleverantör åt industrin.

 

Egen produktion

Vi har 40 års erfarenhet av glasfiberarmerad plast och formbyggande. Vår produktion bedrivs i moderna lokaler och vi har möjlighet att snabbt skifta mellan olika projekt. Vi har en god arbetsmiljö för att kunna arbeta effektivt och värna om våra anställda.

Vi tillverkar produkter av glasfiberarmerad plast med följande tekniker:
•  Handuppläggning
•  Rowingsprutning

 

Uppdragstillverkning från idé till produkt

Vid framtagning av nya produkter samarbetar vi med formsnickare. Tillverkningen sker hantverksmässigt efter våra kunders ritningar och önskemål så att slutresultatet blir en produkt av ett gemensamt arbete.